Spoed

Voor een spoedgeval buiten de openingstijden kunt u bellen naar het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht, telefoon 078 616 0023.

                                                  

Voorbeelden van een spoedgeval: 
verwondingen door ongeval of bijten
niet vorderende bevalling
ernstige diarree en/of braken bij pup of kitten
niet kunnen plassen
ernstige benauwdheid